Naar inhoud

Privacy verklaring

Privacybeleid

"Blooming" vindt het erg belangrijk dat er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. In ditprivacy beleid legt "Blooming" uit waarom en op welke manier jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden!

 

Verwerking van persoonsgegevens

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door "Blooming" en haar werknemers. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is "Blooming".

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en opgeslagen?"Blooming" bewaart de persoonsgegevens die je hebt verstrekt via online kanalen, telefoon of bij een bezoek aan de website. Je kan hierbij denken aan:

▪ Leveren van diensten of producten; bijvoorbeeld NAW-gegevens,e-mailadres en financiële gegevens.

▪ Aanvragen van offerte; bijvoorbeeld NAW-gegevens en emailadres.

▪ Gebruik van website of app: bijvoorbeeld bezochte pagina's, via welke pagina je op onze website komt.

▪ "Blooming" streeft ernaar om alleen persoonsgegevens te vragendie nodig zijn voor het verwezenlijken van onze doelen. Deze gegevens worden via het emailsysteem verwerkt en bewaard in de benodigde software.

 

Gebruik van persoonsgegevens

"Blooming" gebruikt je persoonlijke gegevens voor de volgende acties:

▪ Het verwerken van aanvragen en orders.

▪ Contact opnemen in geval van vragen of problemen.

▪ Het informeren over nieuwe of gewijzigde diensten.

▪ Het verbeteren van onze producten en dienstverlening.

▪ Voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zal toestemming worden gevraagd.▪ Wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan het voeren van een gedegen boekhouding.▪ Het analyseren van algemeen klantprofiel.

 

Derde ontvangers.

Voor enkele aspecten van onze bedrijfsvoering schakelt "Blooming" externe dienstverleners in. Dit zijn geen derde ontvangers maar verwerkers. Je gegevens worden nooit aan derden verkocht!

We werken bijvoorbeeld samen met bedrijven voor ICT en beveiliging,boekhoudsoftware, software, Google en Outlook. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met opdracht van "Blooming". Soms is "Blooming" wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Op de website van "Blooming" vind je "mogelijk" enkele links naar andere websites. "Blooming" draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de manier waarop deze websites met persoonlijke gegevens omgaan. "Blooming" adviseert je om op elke website jezelf op de hoogte te stellen van het privacy beleid dat wordt gevoerd.

 

Beveiliging van persoonlijke gegevens

"Blooming" hanteert verschillende maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Hierbij kan je denken aan het versleutelen van gevoelige informatie, hanteren van toegangscontroles en autorisaties voor beperkte groepen medewerkers. Deze bescherming wordt regelmatig  aangepast en verbeterd.

 

Bewaren van persoonlijke gegevens

"Blooming" bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn noodzakelijk is voor bedrijfsvoering of zolang als bij wet verplicht is.

 

Informatie en inzage van persoonlijke gegevens

Natuurlijk mag je zelf beslissen over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. "Blooming" doet haar uiterste best om aan je verzoek te voldoen.

Informatie en inzage; welke persoonsgegevens van jou zijn bij"Blooming" bekend.

Wijzigen gegevens; mochten je gegevens onjuist zijn, vraag dan omdeze aan te passen.

Vergetelheid; Je kan vragen of "Blooming" je persoonsgegevens kan verwijderen. Hier voldoet "Blooming" aan mits er geen wettelijke of financiële gronden zijn om deze gegevens te behouden.

Bezwaar; denk je dat "Blooming" jouw persoonsgegevens onjuist of onrechtmatig verwerkt, dan kun je bezwaar indienen door contact met "Blooming" op te nemen.

Website's van "Blooming".

De websites van "Blooming" zijn beveiligd via een https: verbinding. Ditkan je zien in de adresbalk aan de linkerkant.

 

Het gebruik van cookies.

De website van "Blooming" maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door je browser worden opgeslagen. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren. Cookies kun je zelf verwijderen, raadpleeg voor verwijdering hiervan de handleiding van je browser.

 

Wijzigingen in het privacy beleid.

Het privacy beleid van "Blooming" kan worden gewijzigd. Via de websitevan "Blooming" is het actuele privacy beleid te lezen.